Godtfolk

Godtfolk as ble stiftet i 2013 og tilbyr ved siden av fotografering, prosjektledelse innen design- og skaperprosesser. Rob Veldhuis er ansatt i Godtfolk as og har erfaring fra ulike bok- og skaperprosesser. Han er utdannet fotograf med matfoto som foretrukket felt.

Godtfolk har blitt registrert ved Nasjonal Biblioteket som forlag og boka ”Mat for…. Røros” er et eksempel på et prosjekt som er gjennomført i egen regi. Boka har i tillegg nylig kommet i en engelsk utgave.